Google Assistant ร้องเพลงวัคซีนกระตุ้นให้ผู้ใช้ ได้รับ COVID-19

ข่าวไอที

Google อัปเดตให้ google assistant สามารถร้องเพลงเกี่ยวกับการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีน และยังยกย่องเหล่าฮีโร่อย่างเช่นแพทย์,พยาบาลหรือนักวิทยาศาสตร์