" "

Windows 7,8 และ 8.1 ออกมาลั่นเลิกหนุน OneDrive แล้วในตอนนี้

ข่าว IT

Microsoft จ่อลั่นไม่หนุน Win 7, 8 และ 8.1 แล้วที่ใช้งาน OneDrive

ทางด้านของ Microsoft ออกมาลั่นยัน ในการเลิกหนุนให้ Windows 7, 8 และ 8.1 ที่ใช้งาน OneDrive จะมีผลบัลคับใช้ในวันที่ 1มีนาคม 2022 สำหรับระบบการใช้งาน ของระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าบน Windows 7, 8 และ 8.1 ของ OneDrive จะหยุดซิงค์การใช้งาน ที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ ซึ่งทำให้ระบบการทำงานของ Windows 7, 8 และ 8.1 ซึ่งเป็นรุ่นเก่า จะไม่ได้รับการอัปเดต OneDrive และไม่สามารถใช้งานได้อีก

ซึ่งผู้ที่ใช้งาน Windows รุ่นที่ต่ำกว่า Windows 10 อาจจะมีปัญหาอย่างแน่นอน เพราะทาง Windows จะไม่ทำการอัปเดต OneDrive ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งาน Windows เหล่านั้นไม่สามารถใช้งาน การอัปโหลดไฟล์อัตโนมัติได้อีก Microsoft ได้มุ่งมั่นการพัฒนา และทุ่มเทผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยี พร้อมให้ผู้ใช้งาน สามารถทำการอัปเกรด การใช้งานให้เป็น Windows10 หรือ 11 เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ต้องการ ใช้งาน OneDrive ให้ปลอดภัยมากขึ้น และผู้ที่ต้องการใช้งาน OneDrive สามารถทำการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ ได้ตลอดเวลาเพื่อสามารถ เข้าใช้งานได้ตามที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม >> ข่าวกีฬา

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ผลบอล