" "

AI เปิดการยกเลิก ของการ Support ที่เป็นตัวช่วย ของคอมพิวเตอร์ อย่าง Flash

ข่าวไอที

การ Support ที่สิ้นสุดตัวช่วย ของคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสำหรับ Flash Browser Plug-in ในปี 2021

Adobe ได้ทำการหยุด ของระบบของการสั่งการ และแนะนำ ออกจากระบบความพิวเตอร์ ที่ใช้ในปี 2021 แต่การ ให้ใช้อุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับการใช้งานกับระบบต่างๆ ของโปแกรม ซึ่งมีการยกเว้น ios และ ipad os เคยใช้งานของ Adobe Flash จากข่าวที่ให้เป็นที่สิ้นสุด ของระบบ เพื่อการรักษาระบบของความปลอดภัย ไม่ให้มีความเสี่ยง หากยังมีให้ใครงานอยู่ แนะนำควรถอนออกก่อนเลิกใช้งาน ในการใช้งาน ของอุกปกรณ์ ไอทีในยุคนี้

 

อ่านต่อได้ที่ >>> https://www.pitbu88.com/

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ผลบอล