" "

9 เทรนด์เทคโนโลยี และสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2021

ข่าวไอที

ส่อง 9 เทรนด์เทคโนโลยี และอีคอมเมิร์ซ

  1. Bitcoin เฉพาะกลุ่มนักลงทุน ที่สนใจการลงทุนด้วย Bitcoin ผุดขึ้นมากมาย สอนเรื่องการลงทุน ในหุ้นสำหรับผู้ประกอบการ การระดมทุนและเป็นทางเลือก สามารถดึงเอาคุณสมบัติดี ของเทคโนโลยีอย่าง มาช่วยแก้ปัญหาจริง
  1. Corporate Accelerator องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และสามารถที่จะจัดการ และรู้จักใช้ประโยชน์ Corporate Innovation ความพร้อมของบุคลากร และการเกิดการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ จากภายนอก
  1. DeepTech สามารถรับรู้ และเข้าใจได้อย่างท่อแท้ ในหลายภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม AI, Data Analytics เฉพาะทาง, IoT เป็นต้น
  1. Startup การควบรวมกิจการเข้าด้วย Corporate และเริ่มซื้อและดำเนินการ Startup พร้อมประกอบกิจการ การรวมสายงานของอีคอมเมิร์ซและ สายงานด้านโลจิสติกเข้าด้วยกัน ก่อนจะพัฒนาอย่างหนักเพื่อการบริการ
  1. จับตาจีนบุกไทย พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ตกในมือพวกเขาผู้ที่ต้องการอย่างจริงจัง และมาเพื่อปรับปรุงการบริการ และบริการลูกค้า ให้ตรงจุดในภูมิภาคนี้มากขึ้นไปอีก
  1. Data นั้นสำคัญ แต่คุณค่าคือ Insight การหา Insight จากด้าต้าเหล่านั้นยังคงควานหา Data Scientist ยกตัวอย่างธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจพลังงาน เป็นต้น
  1. AI จะเข้ามาแทนที่อาชีพ AI หรือหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาใช้งาน แทนที่ตัวเอง
  1. VR ในงาน Corporate Training หลายภาคธุรกิจเริ่มหยิบ VR ไปใช้งานที่มักเห็นกันบ่อยขึ้น จากหลายองค์กร
  1. องค์กรจะเริ่มมีตำแหน่ง CDO ตำแหน่งผู้บริหารใหม่คือ Chief Disruption Officer หากองค์กรนั้นมีขนาดใหญ่

ติดตามต่อได้ที่ : https://www.pitbu88.com/

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ผลบอล