Tinder จะเริ่มอนุญาตให้ผู้คนบล็อกผู้ติดต่อในโทรศัพท์ของพวกเขา

ข่าวIT

ในที่สุด Tinder จะอนุญาตให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงแฟนเก่า เพื่อน เพื่อนร่วมงาน ญาติ และใครก็ตามที่พวกเขาอาจไม่ต้องการพบในแอปหาคู่