Microsoft กำลังอัปเดต Windows 10 ด้วยการสนับสนุน AAC

ข่าวไอที

ผู้ใช้ Windows 10 คาดว่าจะได้รับคุณสมบัติใหม่จากการอัปเดตครั้งใหญ่ในปลายปีนี้ไม่ว่ทจะเป็นเรื่องการจัดเรียงหน้าจอใหม่ และ การจัดคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น