" "

เทรนด์ใหม่มาแรง ในการทำธุรกิจ เปลี่ยนในยุคใหม่

ข่าวไอที

Mega-Trends เปลี่ยนโลกธุรกิจ เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับการใช้งาน

ที่กำลังจะพบได้โดยการคาดคะเนว่า จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้าจากการพูดของ นางสาววิคตอเรีย ฟอสเตอร์ ที่ได้กล่าวถึงนั้นได้ถูกแยกออก เป็นเรื่อง 3 เรื่องในงานสัมมนาของ Dtac โดยได้พูดถึงหัวข้อที่เรียกว่า Insinght to 2021 Global Mega-Trend for the Next 5 years  ด้วยความเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า กับการใช้งานของเทคโนโลยีต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

1) Consumer Status ผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนแปลงไป เกี่ยวกับตัวสินค้าที่ใช้งาน เรียกได้ว่าอุปกรณ์การใช้งาน จะต้องมีประสิทธิภาพ ที่สามารถใช้งานได้ สะดวก หรูหรา โดยสามารถมองเห็นได้ และบ่งบอกได้ถึงตัวตน ของผู้ที่ใช้งานเลยทีเดียว ซึ่งลักษณะของผู้บริโภค ที่จะเปลี่ยนแปลงไป เน้นเอาความหรูหราของอุปกรณ์มาใช้งาน มากกว่าประสิทธิภาพ เป็นลักษณะของค่านิยมผู้ใช้ ที่มักจะนิยมเลือกสินค้า อุปกรณ์ที่หรูหรามาใช้งาน โดยมีผลสำรวจพบว่ากว่า 80% ของผู้ใช้งานนั้นเน้นภาพลักษณ์ภานอก ของอุปกรณ์มากกว่า 

2) ยุคของหลัง-หลักประชากรศาสตร์ คือจากที่เคยสามารถที่จะ คาดคะเนการใช้ของผู้บริโภคได้ จากเดิมที่เคยทำอยู่ จากการคาดคะเนจากคุณภาพชีวิต จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป เพราะผู้บริโภคของแต่ละคนนั้น จะมีการแสดงตัวตนของตนเองออกมาโดยตรง โดยไม่สามารถคาดเดาตามหลักประชากรศาสตร์ได้ อย่างเช่น การคาดคะเนตามอายุ ของผู้บริโภคจะไม่สามารถ ทำได้อีกต่อไปเพราะ ตัวตนของผู้บริโภเท่านั้น ที่จะแตกต่าออกไป ไม่ใช่อายุนั่นเอง แต่กลับกลายเป็น ลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้จ่าย แทนอายุนั่นเอง 

3) Digital Disruption เป็นลักษณะของความต้องการ ของผู้ที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ในแง่ของผู้บริโภค ที่จะเป็นปฏิกริยาหรือความต้องการ ของผู้บริโภค ผ่านมุมมองของเทคโนโลยี สำหรับผู้ใช้งานที่มีรูปแบบแตกต่างจากเดิม ไม่ว่าจะเป็น จากการซื้อขาย การทำธุรกิจ หรือเพื่อการับนเทิง ที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ติดตามต่อได้ที่ : https://www.pitbu88.com/

ติดตามและไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหว ผลบอล